Jim Barrett

Bottle Shock

Bottle Shock ki Türkçe çevirisi ziyadesiyle ilginç, Paris Yargısı, şarap dünyasının en ikonik filmlerinden ...